Montessori opatrovanie

Cieľom adaptačného programu Montessori opatrovanie – Prvé kroky k samostatnosti –  „ 3 hodiny bez maminy „ je rozvíjať dieťa tempom, ktoré zodpovedá jeho nadaniu, pestovať v dieťati láskyplný vzťah k rodine a kamarátom. Program je založený na princípoch a metodike pedagogiky Dr. Marie Montessori pre deti do 3 rokov.

Riadime sa nimi ako v prístupe k deťom, tak aj pri ich vzdelávaní. Program je zostavený tak, aby podporil psychomotorický a psychologický vývoj dieťatka. Spolu s Vami – rodičmi uľahčíme Vášmu dieťatku prechod na celodennú dochádzku do väčšieho kolektívu detí v jasliach alebo v škôlke.

Ako často deti navštevujú Program Montessori opatrovanie

Na výber 2 x ,alebo 4 x týždenne od 9,00 -11,30 (PO, UT, ŠT, PIA) Dieťatko je možné prihlásiť minimálne na 3 mesiace s možnosťou pokračovať ďalej.

Pre koho je Program určený

 • Prijímame deti vo veku od 20 mes. – 3 rokov (plienky nie sú prekážkou)
 • Pre deti, ktoré už podľa vás potrebujú kolektív
 • Pre deti, ktoré hľadajú nové nápady a podnety, lebo tie vaše už nestačia
 • Pre deti, ktoré nedostali  miesto v jasliach alebo MŠ
 • Pre deti, ktoré ešte nie sú pripravené každodennú dochádzku vo veľkej škôlke
 • Pre deti, ktoré by podľa vás už potrebovali vyskúšať  prvé odlúčenie od mamičky
Cvičíme, krájame, papáme, maľujeme, perieme, umývame, aranžujeme, utierame, tancujeme, pracujeme a SME ŠTASTNÍ !
Také sú naše dni v Sovičkách v adaptačnom programe "Prvé kroky k samostatnosti" 3 hodiny bez maminy.

Čo sa deti naučia

 • Učiť , pracovať a tešiť zároveň
 • Objavovať svet
 • Poznať schopnosť rozhodovať sa a vytrvať
 • Zažiť úspech
 • Naučiť sa samoobslužným činnostiam – príprava detí do praktického života
 • Naučiť sa samostatnosti
 • Naučiť sa sebapresadeniu
 • Odvahe v komunikácii (naučia sa vyjadriť svoje pocity, potreby, byť vnímavý k ostatným)
 • Spolupracovať a rešpektovať kolektív ostatných detí
 • Rozvoj zmyslových zručností
 • Dodržiavanie pitného režimu a základných stravovacích návykov
 • … a skúsiť byť chvíľu bez mamičky

Naše lektorky – sprievodkyne detí

 • Chcú pracovať s deťmi
 • Pripravujú pre deti podnetné prostredie s materiálmi, ktoré zodpovedajú veku detí
 • Dôverujú im, sú ústretové a trpezlivé
 • Vytvárajú bezpečie a poriadok, o ktoré sa môže dieťa oprieť
 • Majú potrebné montessori školenia a prax v práci s malými deťmi

Pre mamičky

 • Nájdite odvahu a vyskúšajte náš Program
 • Dôverujte Vášmu dieťatku, že zvládne krátke odlúčenie
 • Overte si našu profesionalitu a odbornosť
 • Investujte u Nás do vzdelania svojho dieťatka
 • Doprajte Vášmu dieťatku DOBRÝ a UŽITOČNÝ ŠTART pred nástupom do celodenných jasličiek alebo škôlky 
 • Oddýchnite si trochu, venujte sa sebe, vybavte si dôležité veci ,..

Kapacita opatrovania

Max. 10 detí  / 2 lektorky – sprievodkyne detí…. pri takomto nízkom počte detí Vám garantujeme individuálnu starostlivosť, sústredenie sa na prácu, nízku chorobnosť a v prípade, že budú detičky chodiť pravidelne, môžu sa stretávať v stálom a nemennom kolektíve kamarátov.

Čo priniesť dieťaťu

Pohodlné „domáce“ oblečenie, náhradné oblečenie, prezúvky (nie croksy), plienky /ak nosí/, fľašu na pitie /ak nevie dieťa piť z pohárika/, cumlík (ak potrebuje).

ČASOVÝ HARMONOGRAM ADAPTAČNÉHO PROGRAMU PRVÉ KROKY K SAMOSTATNOSTI – 3 HODINY BEZ MAMINY

9.00 – 9,30  Príchod detí a ranné zvítanie

 • Ranná Privítacia pieseň a cvičenia  zdvorilosti a slušnosti- tieto hry sú zamerané na vytváranie sociálnych vzťahov: predstavenie  sa, ako poďakovať, poprosiť a pod.
 • Spoločné rozprávanie k téme – rozvoj reči a rozumová výchova: napr. počasie, ročné obdobie,ako sa obliekame, povolania, príroda,….)

09,30 – 11.00   Voľný pohyb v klube podľa záujmu detí a ich výberu materiálu v doprovode s montessori lektorkami

 • Cvičenia z praktického života (individuálna príprava jedla – do 10.30 hod.), nápojov a spoločné stolovanie
 • Výtvarné a pracovné zručnosti (individuálne alebo skupinové projekty)
 • Práca s pomôckami na rozvoj koordinácie oko-ruka
 • Práca s materiálom na rozvoj reči
 • Ukážka prípravných cvičení podľa potreby, ktoré pomáhajú dieťaťu k práci s montessori materiálom (individuálna práca sprievodca-dieťa)

11.00 – 11.30   Skupinové sedenie v telocvični s hudobným programo

 • Rozvoj hrubej motoriky – pohyb s hudbou a hudobnými nástrojmi, tancovanie, spievanie, učíme sa riekanky a básničky, zdravotné cviky
 • Sledovanie licencovaného výukového programu na interaktívnej tabuli v anglickom jazyku pre správne stimulovanie a  formovaní nervových dráh detí  od narodenia do 3 rokov
 • „Rozlúčková pieseň “Bye – Bye song“

11.30  Odchod detí domov

Poznámka
Ak sa  dieťa nechce zúčastniť spoločných aktivít v telocvični, príp. spoločných výtvarných či iných projektov,  môže byť len pozorovateľom, príp. pracovať s vlastným vybratým materiálom

„Na začiatku je vôľa. Mali by sme pomáhať dieťaťu v pokusoch zrealizovať jeho vôľu.“ M. Montessori