O nás

Občianske združenie Múdre Sovičky vzniklo v roku 2014  symbolicky v mesiaci, kedy oslavujeme Medzinárodný Deň Detí. Prečo? Pretože všetko, čo  sa snažíme robiť TERAZ a pre koho budeme robiť aj NAĎALEJ  sú deti – naša budúcnosť – v tom pravom zmysle slova !

Montessori zariadenie Múdre Sovičky  je „dieťaťom“ Funny Kids Academy – bilingválne montessori jasle a škôlka, ktoré sú v prevádzke od januára 2010 a sú členom Slovenskej Asociácie Montessori, členom Montessori Europe a 1.členom Cambridgeských škôl na Slovensku.

Aby sme šírili osvetu pedagogickému smeru podľa M. Montessori venujeme sa aj  vzdelávaniu dospelých,  ktorí sú nadšencami pre montessori pedagogiku, prípadne sa chcú o nej dozvedieť viac. Ponúkame vzdelávacie kurzy, semináre a workshopy priamo v Klube Múdrych Sovičiek .

Poďakovanie patrí aj Vám , milí rodičia, že využívate naše služby. Je krásne vedieť, koľko ľudí vidí v našej mravenčej  a zodpovednej práci s deťmi zmysel. Práve VY ste jedným z pilierov, aby Klub Múdre Sovičky mohol plniť úlohu, pre ktorú bol vytvorený – ponúknuť deťom  ich prvé kroky k samostatnosti v pripravenom prostredí !

Snažíme sa držať jednej z hlavných myšlienok Dr. Márie Montessori a jej pedagogiky „Dieťa je tvorcom seba samého“ – hoci sa dieťa vyvíja v kontakte s prostredím, z ktorého čerpá podnety, ovplyvňujú ho ľudia v blízkom okolí, napriek tomu len ono samo určuje, ktoré podnety, akým spôsobom a kedy ovplyvnia jeho konanie.

"Jediným testom správnosti pri vzdelávacom procese je šťastie dieťaťa."
M.Montessori

Priestory Montessori Klubu Múdre Sovičky sa nachádzajú od apríla 2016 v novučičkých priestoroch – v prízemnej časti vlastného rodinného domu s bezbarierovým pristupom a vlastnou záhradou. Nájdete nás na ulici S.Mečiara č. 9 v Prievidzi (sídlisko Sever)

Na deti čaká krásne, hravé  a bezpečné prostredie 130m2 so zameraním na rozvoj ich samostatnosti a tvorivosti podľa princípov M. Montessori:

  • kuchynka prispôsobená výške detí  na skutočné varenie , prípravu jedla a stolovanie
  • záhradka na skutočné sadenie
  • herňa s cielene vybratým montessori materiálom a pomôckami (čitáreň)
  • zookútik so skutočnými rybkami
  • miestnosť na rozvoj hrubej motoriky-minitelocvičňa s interaktívnou tabuľou
  • kútik na výtvarné činnosti a sebavyjadrenie

Chcete sa o Nás dozvedieť viac? Už teraz sa tešíme na osobné stretnutie  s Vami a Vašimi deťmi v Sovičkách !

„Dať dieťaťu slobodu neznamená ponechať ho samé na seba.“ M. Montessori