Prihláška

Vyplňte prosím nezáväznú Prihlášku . Objednávky zo strany poskytovateľa služieb – Múdre Sovičky o.z. budú spätne potvrdené objednávateľovi e-mailom alebo telefonicky. Spätnú odpoveď obdrží objednávateľ v krátkom čase, max. do 48 hodín od objednania miesta na opatrovanie. V prípade, že miesta v zariadení budú obsadené, ponúkneme Vám najbližší voľný termín. Poradie prijímania detí sa riadi chronologicky, podľa prijímania písomných objednávok do zariadenia. Ďakujeme.

Formulár pre zadanie nezáväznej prihlášky
„Prvý inštinkt absorbujúcej mysle je napodobňovať.“ M. Montessori