Stránka v prestavbe

Na stránke sa pracuje

„Na začiatku je vôľa. Mali by sme pomáhať dieťaťu v pokusoch zrealizovať jeho vôľu.“ M. Montessori