Ružová veža a kontrolné kartičky

5€14 dní

Popis pomôcky:
Je to zmyslový materiál k vnímaniu rozmeru v troch dimenziách. Príprava na desiatkovú sústavu v matematike, geometrii a objem. Materiál sa skladá z desiatich ružových drevených kociek (najmenší má strany s dĺžkou 1 cm, najväčší 10 cm). 

 Ružová veža je symbolom všetkých montessori pomôcok. Jej jednoduchosť a krása ide príkladom klasickosť týchto pomôcok. Je to zmyslová pomôcka, pri ktorej dieťa veľmi rýchlo pochopí, že sa pracuje iba s veľkosťou. Jediný rozdiel medzi všetkými kockami je dĺžka ich hrany. Keď s ňou dieťa začne pracovať, zisťuje, že sa kocky líšia aj svojou váhou. Väčšina zmyslových materiálov pripravuje dieťa na neskoršiu prácu v matematike. Ružová veža sa skladá z 10 rôzne veľkých drevených kociek (kociek) s veľkosťou hrany 1 cm až 10 cm (väčšia kocka má hranu vždy o 1 centimeter väčšia ako predchádzajúca menšie kocky).

K čomu je ružová veža dobrá?  Dieťa vizuálne, ale aj hmatom, vníma veľkosť, čo postupne vedie k abstraktnému chápaniu veľkostí a následnému inteligentnému sledovanie veľkosti v prostredí okolo. Rozvíja sa schopnosť sústredenia, koordinácie pohybu, samostatnosť. Dieťa sa učí vnímať postupnosť. Nepriamo veža pripravuje na desiatkovú sústavu v matematike.

Trochu zaujímavosti … K dispozícii je desať kociek, pretože 10 je základom nášho číselného systému. Najväčšia kocka by obsiahla 1liter vody, najmenšia 1 kubický centimeter. Dieťa sa nepriamo pripravuje aj na koncept tretej odmocniny!

Pomôcka je vhodná pre deti od 2,5 roka do 5 rokov.

Dá sa kombinovať s hnedými schodmi.

Zo slovnej zásoby u nej môžeme vysvetliť slová ako: veľký, väčší, najväčší, malý, menší, najmenší, kocky, hrana, roh, základňa …

…. postup práce s ružovou vežou, rôzne variácie a možnosti, Vám veľmi radi odovzdáme v tlačenej forme pri vyzdvihnutí pomôcky.

Video

„Na začiatku je vôľa. Mali by sme pomáhať dieťaťu v pokusoch zrealizovať jeho vôľu.“ M. Montessori