Cenník

Ceny za služby

Montessori opatrovanie
– adaptačná škôločka

22mes.-3,5 roka
(dni dochádzky: PO + ŠT alebo UT + PIA)

2 x týždenne
9.00-11.30 hod.
217,-€ / mesiac

 

4 x týždenne
9.00-11.30 hod.
na vyžiadanie

V cene je zahrnuté

Výchovno – vzdelávací Montessori program opatrovania, desiata , ovocie, zelenina, nápoje, výukové materiály, uteráky, vlhčené utierky (plienky si rodičia zabezpečujú vlastné)

Platobné podmienky

Zápisné  jednorázové vo výške 20€ je splatné pri odovzdaní prihlášky do zariadenia.

Školné sa vyberá vždy jeden mesiac vopred a je splatné 5. deň v mesiaci na číslo účtu : SK7411000000002927883741, do pozn. prosím uviesť meno dieťaťa.  Je možné prihlásiť minimálne na 3 mesiace. 

Náhrada pri vymeškaní

Absencia dieťaťa – neprítomnosť dieťaťa v Sovičkách prosím oznámiť telefonicky alebo formou sms na t.č.0949792901 najneskôr v deň vstupu dieťa do 7.00 hod., aby ste mali nárok na náhradné vstupy
Dochádzka 2 x týždenne – za prvý mesiac dochádzky  má objednávateľ  nárok na náhradný vstup za každé vymeškanie. Od 2.mesiaca dochádzky, v prípade vymeškania, má objednávateľ nárok na 1 náhradný vstup/mesiac, ktorý sa dohodne operatívne.

Odhlásenie dieťaťa:

V prípade úplného odhlásenia dieťaťa zo zariadenia túto skutočnosť oznámia rodičia riaditeľke zariadenia písomne. Výpovedná lehota je 1 (jeden) mesiac a uplynie prvým dňom kalendárneho mesiaca ,ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bolo dieťa odhlásené a odhlásenie doručené  riaditeľke. Školné počas výpovednej lehoty je rodič (z.z.) povinný uhradiť v plnej výške podľa platného cenníka a to aj v prípade ak dieťa už nebude vo výpovednej lehote zariadenie navštevovať

Montessori dielničky s mamičkou 18mes.-3r.

STREDA
Skupina 9,00 – 10,15 hod.

 

4 vstupy za sebou
50,-€

6+1 vstupov za sebou
60,-€

V programe je zahrnuté

 1. Elipsa – záverečných 15 minút slovensko-anglických pohybových a hudobných aktivit, sledovanie licencovaného výukového programu na interaktívnej tabuli v anglickom jazyku pre správne stimulovanie a formovanie nervových dráh pre deti do 3 rokov 
 2. Individuálna a slobodná práca  Mamička-Dieťa v Montessori prostredí s materiálmi a pomôckami
 3. Certifikovaná Montessori lektorka ako sprievodca, našepkvač a poradca
 4. K dispozícii k cvičeniam z praktického života k príprave jedla je na výber :  ovocie, zelenina, chlieb, maslo, vajíčko, cereálie, mlieko, čaj, voda
 5. Uteráky
 6. Prebaľovacia podložka

Platobné podmienky: platí sa na prvej hodine v hotovosti na doklad. Je možné prihlásiť sa maximálne na 3 mesiace ! Následne je možný prechod  na program Montessori opatrovanie. Súrodenecká zľava10%.

Náhrada pri vymeškaní: pri objednaní 4 hodín nie je možnosť náhrady. Pri bloku 6 hodín je možnosť jednej náhradky po skončení bloku.

Montessori dielničky bez mamičky  3r.-5r.

ŠTVRTOK
15.30 – 17.00 hod.

4 vstupy za sebou
24€ / 1 vstup

V cene je zahrnuté

 1. Elipsa – úvodných 15 minút slovensko-anglických pohybových a hudobných aktivit, cvičenia ticha, cvičenia zdvorilosti a ladnosti, sledovanie licencovaného výukového programu na interaktívnej tabuli v anglickom jazyku pre správne stimulovanie a formovanie nervových dráh pre deti do 6 rokov 
 2. Individuálna a slobodná práca  v  Montessori prostredí s materiálmi a montessori pomôckami pre deti od 3-5r.
 3. Certifikovaná Montessori lektorka ako sprievodca dieťaťa
 4. K dispozícii k cvičeniam z praktického života k príprave olovrantu je na výber :  ovocie, zelenina, chlieb, maslo, vajíčko, cereálie, mlieko, čaj, voda
 5. Uteráky a hygienické potreby

Platobné podmienky: platí sa na hodine v hotovosti na doklad. Je možné prihlásiť na každý vstup individuálne,  minimálne na 2 mesiace.

Náhrada pri vymeškaní: pri objednaní 4 hodín  je možnosť jednej náhradky.

Kurzy angličtiny pre deti

PONDELOK – PIATOK
od 15,00 hod.


Podľa typu kurzu – cenník TU

 • Od prvej hodiny, prvého stretnutia s lektorom, čaká na našich malých študentov zábavný, prirodzený a motivujúci prístup.
 • Hodiny sú plné pohybu, spoločných hier, hudby, hrania rolí, rozprávania, jazykových aktivít a množstva výborných pomôcok, ktoré sa používajú aj v montessori pedagogike.
 • V prípade, že sa prezenčná výučba musí prerušiť, presúvame sa do online triedy, kde sú skupinky max. 4 detí

Platobné podmienky:

Možnosti platby za kurz

 • Prvá možnosť:   tri splátky počas školského roka (3 x 99€) +27€ výukový materiál – jednorázová platba na celý šk. rok
 • Druhá možnosť:  jednorázová platba na celý školský rok 297€ a výukový materiál ZDARMA.

„Podstatou nezávislosti je schopnosť urobiť niečo sám.“ M. Montessori