VITAJTE
V JAZYKOVEJ ŠKOLE ANGLIČTINY
LEN PRE DETI
*2010*

+ VIEME AKO UČIŤ DETI ANGLIČTINU 5+1 ZMYSLAMI
+ ROZUMIEME DETSKÉMU MOZGU
+ VYUŽÍVAME DETSKÝ POTENCIIÁL PRI VÝUČBE CUDZIEHO JAZYKA

Od prvej hodiny, prvého stretnutia s lektorom,
čaká na našich malých študentov
zábavný, prirodzený a motivujúci prístup.
Hodiny sú plné pohybu, spoločných hier, hudby, hrania rolí, rozprávania, jazykových aktivít a množstva výborných pomôcok, ktoré sa používajú v montessori pedagogike.

Milujeme prácu s deťmi.
Nabíjame hodiny energiou, pozitívnym prístupom a dlhoročnými skúsenosťami, aby sa učenie premenilo na efektívne. Hodiny sú vedené len v anglickom jazyku.

SMART from START

Využite talent
a senzitívne obdobie vášho dieťaťa
pre učenie sa cudzieho JAZYKA.

Nečakajte na nástup do základnej školy, začnite s cudzím jazykom v období do jeho šiestich rokov.

Malé deti sú veľmi vnímavé. V tomto senzitívnom období bude vaše dieťatko všetko opakovať, skúšať a individuálne aj vyslovovať. Budete vidieť, akým jednoduchým sa pre neho stane učenie sa cudzieho jazyka. Jeho absorbujúca myseľ – plasticita mozgu – im pomáha „nahrávať“ jazyk do pamäti veľmi rýchlo a bez námahy.

Učením materinského a cudzieho jazyka podporíte jazykové povedomie detí  a rozvoj oboch mozgových hemisfér.

Je dokázané, že deti v predškolskom veku majú lepšie vyvinutú schopnosť porozumenia z počutia než staršie deti. (Harley and Swain 1994, Lightbown and Spada 1994)

Lepšie si osvojujú nové zvuky a melódiu iného jazyka. Má to podstatný význam pre rozvoj komunikačných schopností v cudzom jazyku a všeobecne aj pre úspech pri výučbe cudzieho jazyka v budúcnosti. 

Na čo sa môžu deti tešiť

 

Motivačné a harmonické prostredie – veď kto by sa nechcel učiť v priestoroch montessori škôlky s dokonale pripraveným prostredím

Malé skupinky (max 7 detí) – priestor pre sebavyjadrenie

Moderná interaktívna tabuľa, na ktorú dočiahnu aj tí najmenší 

Množstvo didaktických  a skutočných názorných pomôcok pre lepšie pochopenie ,využívame prvky Montessori pedagogiky: „Uchopím – pochopím“

Nápoje počas hodín s domácou medovkou, šípkami alebo mätou

Tématické tvorivé dielničky v angličtine (Halloween, Christmas time,  Easter) 

Počas teplejších dní sa učíme na záhrade 

Vprípade, že sa prezenčná výučba musí prerušiť, presúvame sa do online triedy, kde sú skupinky max. 4 detí

Pri výuke detí od 3 do 6 rokov využívame vlastné pracovné zošity, ktoré slúžia rodičom ako spätná väzba na obsah jednotlivých lekcií – na konci roku má naša knižka Learning English the montessori way približne 100 strán! Deti od 7 rokov vyučujeme z učebníc Cambridge University Press

A čo ešte

Školský rok je ukončený individuálnym fotením detí na tablo Funny Kid´s Academy a spoločnou Ice cream party

Každý typ kurzu ma vyšpecifikovaný materiál a metodiku

Postup do ďalšieho ročníka je možný po odovzdaní návratky so na nasledujúci šk.rok počas mesiaca máj.

FUNNY KID´S ACADEMY JE TU PRE DETI OD ROKU 2010

 Angličtina
pre deti
metódou
“Learning by playing,
Learning by doing?”

Jednoznačne ÁNO !

Vyberte si z ponuky kurzov
a rezervujte si miesto ešte dnes

ONLINE ANGLIČTINA PRE DETI
( od 4 do 10r.)

Ako byť
v obraze,
čo sa vaše dieťa
učí z angličtiny?

Využite príležitosť a posuňte  angličtinu vašich detí na vyššiu úroveň z pohodlia domova. Ak nemôžu deti za nami do jazykovky, prídeme my za deťmi s našim online kurzom s Teacher Monika cez Zoom aplikáciu. Našim cieľom je udržať online hodiny také produktívne, zábavné a efektívne ako naše osobné stretnutia.

Môžete objednať deťom lekciu jeden na jedného, prípadne hodiny pre DUO (2), TRIO (3) , max. však QUATRO (4 kamarátov).

ČO  potrebujete, aby lekcia vyšla čo najlepšie:

?Dobré pripojenie na internet
? PC alebo tablet s integrovanou kamerou
?Stiahnutú aplikáciu  ZOOM
?Miesto na tancovanie/pohyb ??
?Spoluprácu rodiča ako prísediaceho pri deťoch do 6 rokov

❤️Ak je dieťa vo veku 3-6 rokov, je obzvlášť dôležité, aby ste ho počas priebehu online lekcie podporovali, boli veselo naladení, aby sa pred kamerou nehanbilo. Kľudne s ním aj tancujte??, spievajte, hľadajte po miestnosti farby??❤️? atd… tak sa spoločne budeme učiť zábavnou, inak interaktívnou ,ale rovnako efektívnou formou.

Na lekciách s deťmi nielen predškolského veku, môžete byť po celý ČAS ?

Cena / 10 hodín
80-120

Možnosti platby za kurz

Platba min. za 10 lekcií  – Garancia vrátenia peňazí po prvej lekcii.

 • 1 dieťa = 12 €
 • 2 deti = 10 € / dieťa
 • 3-4 deti = 9 € / dieťa
 • V prípade, že je hodina zo strany žiaka odhlásená včas (min.8 hodín pred začiatkom), je možné nahradiť hodinu v iný deň.
 • Počas hodiny sa používajú hlavne:
  1.AUDIO nahrávky
  2. VIDEO nahrávky
  3 VIDEO prezentácie
  4. konkrétne pomôcky (montessori, kartičky, skutočné predmety, maňušky,kulisy…
  6. hodiny sú obohatené s oboznámením sa so slovnou zásobou počas predvádzania fyzikálnych, chemických a pod.pokusov priamo pred kamerou (napr. čo je magnetické a čo nie, atď).
  5. TPR – plná fyzická aktivita  – tancovanie a cvičenie, zapájanie posunkovej reči V prípade záujmu je možnosť poslať pracovné listy k téme vo formáte PDF pre deti do 6 rokov je cena za jeden súbor = 2€
 • V prípade detí I.stupeň ZŠ, ktoré majú učebnicu zo školy a potrebujú doučiť a pomôcť s učivom, vychádza lektor z učebnice žiaka.
 • vyučovanie prebieha 1 x týždenne v čase, ktorý si spoločne dohodneme
 • jedna vyučovacia hodina trvá 30 minút pre deti do 6 rokov 
 • jedna vyučovacia hodina trvá 45 minút pre deti I. stupeň ZŠ
 • maximálny počet detí na hodine je 4 
 • Frekvenciu lekcií si volíte podľa seba, min. raz do týždňa. Dni výučby a časy lekcií sú dohodnuté vopred. Po úhrade obdržíte prístupové kódy.

TANEČNÁ ANGLIČTINA
( od 2 do 3r.)

 

Aj vaše dieťa rado tancuje, hýbe sa a pospevuje ?

Prihláste sa s polu s ním
na 2 mesačný kurz,
kde sa môže hýbať, tancovať a pospevovať
v angličtine-:)

( pre deti od 2 do 3r.,
s možnosťou pokračovania)

Najlepší kurz na začiatok pre najmenších na oboznámenie sa s cudzím jazykom. Hodiny s jednoduchými pesničkovými CD a DVD. Počúvanie, ukazovanie, tancovanie a cvičenie. Pri výučbe sa využívajú aj montessori materiály, čo robí hodinu ešte efektívnejšou a konkrétnejšou. “Uchopím – pochopím”. Jedna vyučovacia hodina trvá 30 minút 1x týždenne. Výučba je v doprovode s jedným rodičom, ktorý môže  imitovať takúto hodinu aj v domácom prostredí. Po skončení 2 mesačného kurzu je možné si zakúpiť ďalšie 2 mesiace.

Cena / 8 hodín
64

Možnosti platby za kurz

 • jednorázová platba za celý kurz
 • počet vyučovacích hodín je 8 (za sebou nasledujúcich týždňov)
 • Pri absencii dieťaťa  je  možnosť náhrady 1 vyučovacej hodiny (deviata hodina v poradí). Za neúčasť dieťaťa na ostatných hodinách Jazyková škola neposkytuje žiadnu finančnú kompenzáciu.
 • Počas štátnych sviatkov, jarných a letných prázdnin sa nevyučuje
 • Každý rodič po prihlásení dieťaťa do kurzu obdrží presný Rozvrh hodín
 • Veľmi malé deti sa so svojim materinským jazykom prvýkrát “stretnú” prostredníctvom sluchových vnemom. Rovnako tak aj pri učení cudzieho jazyka, poskytujeme  v tomto type kurzu  čo najviac auditívnych podnetov.
 • Počas hodiny sa používajú:
  1.pesničkové CD (počujem – ukazujem)
  2.pesničky a krátke príbehy na DVD (vidím – počujem – napodobňujem) ,
  aby sa deti zoznámili s rytmom a intonáciou a melódiou angličtiny
  3. jednoduché hudobné nástroje, zvončeky, šatky, kruhy atď.
  4. montessori pomôcky
  5. TPR – plná fyzická aktivita  – tancovanie a cvičenie 
 • vyučovanie prebieha 1 x týždenne v popoludňajších hodinách
 • jedna vyučovacia hodina trvá 30 minút
 • maximálny počet detí na hodine je 5 (v doprovode s jedným rodičom)
 • počas hodiny majú deti zabezpečené nápoje

ZÁŽITKOVÁ ANGLIČTINA
(od 3r. – 6r.)

Najpredávanejší kurz
od roku 2010.

Zábavné a efektívne
hodiny angličtiny

Kurz je vhodný od úplných začiatočníkov až deti pokročilé. Tento kurz je veľmi obľúbený, nakoľko vo výučbe využívame metódu TPR (Total Physical Response), ktorá imituje prirodzený proces učenia sa materinského jazyka. Deti napodobňujú a opakujú, čo lektor robí a hovorí a učia sa tak pochopiť význam slov prirodzenou formou, bez prekladania. Prečo hovoríme o prirodzenej metóde? Chceme, aby sa deti učili anglicky rovnako, ako keď sa učili svoj materinský jazyk.
POČUJEM – POROZUMIEM – ROZPRÁVAM 
Hodiny sú obohatené o rolové hry, pohyb a súťaže a tvorivé dielničky. Kurz trvá jeden šk. rok (september – jún).

Cena / 4 hodiny
33

Možnosti platby za kurz

 • I.možnosť:   tri splátky počas školského roka (3 x 99€) +25€ výukový materiál – jednorázová platba na celý šk. rok
 • II.možnosť:  jednorázová platba na celý školský rok 297€ a výukový materiál ZDARMA.

STORNO PODMIENKY
Podmienky pre stornovanie kurzu študentom (odstúpenie od zmluvy) a vrátenia kurzovného sú nasledovné:
– Stornovanie kurzu po odoslaní záväznej prihlášky – storno poplatok je 20€ + úhrada výukového materiálu.

– Stornovanie kurzu menej ako 7 dni do dňa zahájenia kurzu – storno poplatok je 33 €.
Stornovanie kurzu po jeho začatí: V prípade úplného odhlásenia dieťaťa z kurzu túto skutočnosť oznámi rodič(z.z.)  písomne. Výpovedná lehota je 1 (jeden) mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bolo dieťa odhlásené a odhlásenie doručené . Kurzovné počas výpovednej lehoty je rodič (z.z.) povinný uhradiť v plnej výške podľa platného cenníka a to aj v prípade, ak dieťa už nebude vo výpovednej lehote kurz AJ  navštevovať

Jazyková škola má právo zrušiť skupinu kurzu s počtom študentov nižším ako 4 a v tomto prípade vráti študentovi sumu uhradeného kurzovného. Príslušná čiastka bude prevedená na študentom zadaný účet do 14 dní od oznámenia tohto účtu jazykovej škole.

V prípade, že sa zmení čas alebo deň výučby zo strany jazykovej školy, študent (z.z.) bude o tom informovaný telefonicky zaslaním správy SMS alebo mailom.

 • Pri absencii dieťaťa  je  možnosť náhrady 2 vyučovacích hodín / šk.rok. Za neúčasť dieťaťa na ostatných hodinách Jazyková škola neposkytuje žiadnu finančnú kompenzáciu.
 • Počas štátnych sviatkov a jarných prázdnin sa nevyučuje
 • Každý rodič po prihlásení dieťaťa do kurzu obdrží  Rozvrh hodín
 • cena za výukový materiál  –  záleží od úrovne (začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý) od 20-25€ / šk.rok
 • za výukový materiál sa platí jednorázovo a platba je pripočítana k prvej platbe za kurz
 • vyučovanie prebieha 1 x týždenne v popoludňajších hodinách
 • pre deti vo veku od 3 – 5 rokov trvá jedna vyučovacia hodina 45 minút (30 minút circle time+15 minút table time)
 • pre deti vo veku od 6 – 10 rokov trvá jedna vyučovacia hodina 60 minút (45 minút circle time+15 minút table time)
 • počas hodiny majú deti zabezpečené nápoje

GENKI ENGLISH
(od 7r. – 10r.)

Pre deti,

ktoré neradi

používajú učebnice.
Pracujeme

so svetovým softvérom
na interaktívnej tabuli.

Kurz angličtiny s veľkou dávkou ENERGY. Efektívna metóda výučby s licenciou a softvérom od British Council, ktorú úspešne používa vyše 1mil.detí vo svete. Je vhodná pre deti, ktoré neradi používajú učebnice, potrebujú pohyb, pesničky a chcú vedieť rozprávať.  Pri výučbe sa využíva  hlavne interaktívna tabuľa.

Naša lektorka má certifikovaný kurz na výučbu tejto metódy, ktorý absolvovala priamo u zakladateľa Genki English Richarda Grahama.

Tento  celosvetovo uznávaný softvér od spoločnosti Genki English, ojedinelý svojím dynamickým prístupom, ktorý deti mladšieho školského veku doslova vtiahne do deja. Sila tohto softvéru spočíva v tom, že je kompletne nahovorený a naspievaný rodeným hovorcom a jedine od neho si deti odpočúvajú správnu anglickú výslovnosť.

Dokopy softvér obsahuje okolo 100 tém. Po absolvovaní 3 rokov tohto kurzu už dieťa aktívne zvládne bežnú konverzáciu s vynikajúcou anglickou výslovnosťou. Dokáže tiež rýchlo reagovať na otázky, prekladať vety z angličtiny do slovenčiny aj naopak.

Kurz sa otvára 2 x ročne (september – január alebo február – jún).

Cena / 4 hodiny
33

Možnosti platby za kurz

 • I.možnosť:   tri splátky počas školského roka (3 x 99€) 
 • II.možnosť:  jednorázová platba na celý školský rok 297€ a výukový materiál ZDARMA.

STORNO PODMIENKY
Podmienky pre stornovanie kurzu študentom (odstúpenie od zmluvy) a vrátenia kurzovného sú nasledovné:
– Stornovanie kurzu po odoslaní záväznej prihlášky – storno poplatok je 20€ + úhrada výukového materiálu.

– Stornovanie kurzu menej ako 7 dni do dňa zahájenia kurzu – storno poplatok je 33 €.
Stornovanie kurzu po jeho začatí: V prípade úplného odhlásenia dieťaťa z kurzu túto skutočnosť oznámi rodič(z.z.)  písomne. Výpovedná lehota je 1 (jeden) mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bolo dieťa odhlásené a odhlásenie doručené . Kurzovné počas výpovednej lehoty je rodič (z.z.) povinný uhradiť v plnej výške podľa platného cenníka a to aj v prípade, ak dieťa už nebude vo výpovednej lehote kurz AJ  navštevovať

Jazyková škola má právo zrušiť skupinu kurzu s počtom študentov nižším ako 4 a v tomto prípade vráti študentovi sumu uhradeného kurzovného. Príslušná čiastka bude prevedená na študentom zadaný účet do 14 dní od oznámenia tohto účtu jazykovej škole.

V prípade, že sa zmení čas alebo deň výučby zo strany jazykovej školy, študent (z.z.) bude o tom informovaný telefonicky zaslaním správy SMS alebo mailom.

 • Pri absencii dieťaťa  je  možnosť náhrady 2 vyučovacích hodín. Za neúčasť dieťaťa na ostatných hodinách, Jazyková škola neposkytuje žiadnu finančnú kompenzáciu.
 • Počas štátnych sviatkov a jarných prázdnin sa nevyučuje
 • Každý rodič po prihlásení dieťaťa do kurzu obdrží  Rozvrh hodín
 • cena za výukový materiál je cena od 20€
 • za výukový materiál sa platí jednorázovo a platba je pripočítana k prvej platbe za kurz
 • vyučovanie prebieha 1 x týždenne v popoludňajších hodinách
 • pre deti vo veku od 6 – 10 rokov trvá jedna vyučovacia hodina 60 minút (45 minút circle time+15 minút table time)
 • počas hodiny majú deti zabezpečené nápoje

Sledujte na na Facebook-u