Kto je Maria Montessori a čo je Montessori pedagogika

Dr. Mária Montessori v skratke

  • narodila sa v roku 1870 v Taliansku a zomrela v roku 1952 v Holandsku
  • 1896 bola ako prvá žena v Taliansku promovaná na doktorku medicíny. Pracovala ako asistentka na Univerzitnej psychiatrickej klinike v Ríme, kde sa začala venovať práci so slabomyseľnými deťmi.
  • 1898 – 1900 bola vedúcou školy pre vzdelávanie liečebných pedagógov a zároveň prevádzala prax detskej lekárky. Neskôr študovala psychológiu a filológiu.
  • 1904 – 1908 viedla katedru antropológie na Univerzite v Ríme.
  • 6.januára 1907 otvorila Casa dei Bambini – Dom detí – prvé predškolské zariadenie. Od tej doby sa plne venovala pedagogickej, spisovateľskej a prednáškovej činnosti. V období fašizmu zatvorila svoje školy v Taliansku a Nemecku.
  • 1939 žila v Indii, kde podnietila zakladanie Montessori škôl.
  • 1949 po skončení vojny sa vrátila do Európy a až do svojej smrti žila v Holandsku.

Čo je montessori pedagogika

Je to ucelená metóda vzdelávania a výchovy nazvaná podľa jej zakladateľky Márie Montessori.
 Zahŕňa v sebe nielen filozofiu rozvoja dieťaťa, ale hlavne konkrétne praktické postupy s množstvom pomôcok.

V Montessori pedagogike sa kladie dôraz na spojenie telesnej a duševnej aktivity (celostné učenie). Pohyb umožňuje, aby sa v mozgu spracovali informácie získané z vonkajšieho sveta prostredníctvom zmyslov, v dôsledku čoho vznikajú nové nervové spojenia a nervová sústava dozrieva. Aby bolo učenie úspešné, musí vychádzať z konkrétneho poznania a manipulácie s predmetmi, teda z vlastnej skúsenosti. Rastúcemu dieťaťu musí byť umožnené využívať svoje pohybové orgány aj pri učení, nielen pri hrách. Práca s rukami umožňuje dieťaťu sústrediť sa na činnosť, prostredníctvom ktorej poznáva veci, chápe javy a rozvíja myslenie a reč.

Východiskom je ponúknuť deťom intelektuálne podnety v správnom čase (v konkrétnej senzitívnej fáze vývoja) a správnou formou.

Deti vedené metodikou Montessori začínajú spontánne písať, čítať a počítať už v predškolskom veku.

Cieľom pedagogiky je podporovať u Vášho dieťaťa prirodzenú túžbu učiť sa, podporovať priateľský vzťah medzi učiteľom a dieťaťom a podporovať schopnosť učiteľa pozitívne dieťa motivovať.

Pedagogika Márie Montessori prežila viac ako storočie, no jej odkaz je stále aktuálny. Aj dnes vznikajú nové školy, škôlky, jasle a centrá, ktoré podporujú výchovu a vzdelanie detí metódou Montessori.

Príjemné sledovanie

MARIA MONTESSORI – priekopníčka školskej výučby a bojovníčka za ženské práva – Vynikajúci dokument o zakladateľke montessoriovského školstva.

Dokument „Neobyčajné ženy“ Prečo nás v škole učia veci, ktoré už väčšinou nikdy nepotrebujeme?

„Na začiatku je vôľa. Mali by sme pomáhať dieťaťu v pokusoch zrealizovať jeho vôľu.“ M. Montessori