O nás

Detský montessori klub Múdre Sovičky, občianske združenie, bol založený v roku 2012, symbolicky v mesiaci, kedy oslavujeme Medzinárodný Deň Detí. Prečo? Pretože všetko, čo  sa snažíme robiť TERAZ … a pre koho budeme robiť aj naďalej, sú deti – naša budúcnosť… v tom pravom zmysle slova!

Aby sme šírili osvetu pedagogickému smeru podľa M. Montessori venujeme sa aj  vzdelávaniu dospelých,  ktorí sú nadšencami pre montessori pedagogiku, prípadne sa chcú o nej dozvedieť viac. Ponúkame vzdelávacie kurzy, semináre a workshopy priamo v Klube Múdrych Sovičiek .

Ďakujeme Vám, že využívate naše služby: adaptačnú škôločku s programom Prvé kroky k samostatnosti, montessori dielničky pre mamičky s deťmi, workshopy a akcie pre deti počas celého rokakurzy angličtiny pre deti. Je krásne vedieť, koľko ľudí vidí v našej mravenčej  a zodpovednej práci s deťmi zmysel. Práve VY – dospelí,  ste jedným z pilierov, aby Klub Múdre Sovičky mohol plniť úlohu, pre ktorú bol vytvorený – ponúkať deťom slobodu vo vzdelávaní a viesť ich nielen k úcte a rešpektu k ostatným , ale byť aj  rešpektovaný a prijímaný druhými.

Dieťa je tvorcom seba samého – hoci sa dieťa vyvíja v kontakte s prostredím, z ktorého čerpá podnety, ovplyvňujú ho ľudia v blízkom okolí, napriek tomu len ono samo určuje, ktoré podnety, akým spôsobom a kedy ovplyvnia jeho konanie. Dr. Maria Montessori

"Jediným testom správnosti pri vzdelávacom procese je šťastie dieťaťa."
M.Montessori

Priestory Montessori Klubu Múdre Sovičky sa nachádzajú v prízemnej časti vlastného rodinného domu s bezbarierovým pristupom a záhradou. Nájdete nás na ulici S.Mečiara č. 9 v Prievidzi (sídlisko Sever)

Na deti čaká krásne, stimulujúce  a bezpečné prostredie 130m2 so zameraním na rozvoj ich samostatnosti a tvorivosti podľa princípov M. Montessori:

  • kuchynka  prispôsobená výške detí  na skutočnú prípravu jedla a stolovanie
  • záhradka na skutočné sadenie
  • herňa s cielene vybratým montessori materiálom a pomôckami + čitáreň
  • akvárium
  • miestnosť na rozvoj hrubej motoriky – minitelocvičňa s interaktívnou tabuľou
  • kútik na výtvarné činnosti a sebavyjadrenie

Chcete sa o Nás dozvedieť viac? Už teraz sa tešíme na osobné stretnutie  s Vami a Vašimi deťmi v Sovičkách !

„Dať dieťaťu slobodu neznamená ponechať ho samé na seba.“ M. Montessori