Podporte nás

Múdre Sovičky sú občianske združenie na podporu výchovy a vzdelávania detí. S cieľom aktívne sa zapájať do projektov a rôznych výziev SR sme zriadili a rozhodli sa práve pre formu O.Z.  V prípade, že nám budete chcieť aj VY pomôcť finančným darom, máme zriadený individuálny účet  BIC: SK7411000000002927883741 vedený v Tatrabanke.

Naše OZ je oprávnené prijímať 2% z Vašich daní. V r. 2015 sme aj vďaka Vašim  2% zakúpili nové „múdre hračky“ a pomôcky. Ďakujeme!  Vašimi 2% nám môžete pomôcť aj v tomto roku.

Za získané peniaze sa snažíme neustále dokupovať nové edukačné, výtvarné, hudobné a didaktické materiály.
POĎAKOVANIE

Ďakujeme Nadácii Tatrabanka za poskytnutie finančného daru vo výške 700€ dňa 4.júla 2016 na nákup montessori pomôcok pre prácu s deťmi v Montessori klube Múdre Sovičky.
Uvedenú sumu získalo občianske združenie Múdre Sovičky za vypracovanie zrealizovanie projektu "Prvé kroky k samostatnosti"
Ďakujeme

`` Prosím, milé deti, vy všetky, ktoré môžete, budujte so mnou mier medzi ľuďmi na celom svete.`` M. Montessori