10 mýtov o montessori

Tomuto už nikdy neverte. Aká je pravda?

 

Mýtus č.1: Montessori je náboženstvo

Veľa ľudí si myslí, že Montessori má náboženské korene.

Fakt:
Montessori je moderný, komplexný, ucelený vzdelávací prístup vyvinutý Máriou Montessori, talianskou lekárkou, antropologičkou a pedagogičkou, založený na vývojových potrebách človeka. V každej vývojovej fáze ponúka človeku iné podnety a iné vzdelávacie prostredie a zodpovedá najmodernejším poznatkom výskumu ľudského mozgu.

Mýtus č.2: Montessori je len pre bohatých

Mária Montessori priniesla úplne nový prístup k výchove detí.
Montessori je spájané s peniazmi a súkromným školstvom, pretože väčšina Montessori škôl je súkromných.

Fakt:
V posledných rokoch rýchlo pribúdajú verejné Montessori školy po celom svete. Existuje veľa iniciatív usilujúcich sa o rozšírenie Montessori vo verejnom sektore i v sociálne slabších komunitách. Montessori nachádzame v súkromných školách predovšetkým z toho dôvodu, že súkromné školy častejšie ponúkajú iný prístup ku vzdelávaniu, ktorý rodičia vyhľadávajú.

Mýtus č.3: V Montessori si deti robia čo chcú

Niektorí ľudia si myslia, že Montessori deti sa v školách a škôlkach len tak povaľujú a nemusia nič robiť. Alebo, že v Montessori školách a škôlkach sa deti miesto učenia iba hrajú s peknými hračkami.

Fakt:
Veda dokazuje, že hrou sa deti rozvíjajú a učia. Dieťa objavuje svet prostredníctvom vlastného skúmania a interakcie s okolitým prostredím. Možnosť detí vybrať si, čo budem robiť, je jedným z kľúčových pilierov Montessori pedagogiky. Deti v Montessori školách a škôlkach si skutočne samé vyberajú vlastný materiál (hračku) k vlastnej práci s ním, a to kvôli tomu, že sloboda voľby je základným predpokladom pre vnútorne motivované učenie. A vnútorná motivácia je kľúč k úspechu.

Mýtus č.4: Montessori triedy sú chaotické

Montessori triedymôžu pôsobiť chaoticky, pretože sa na jednom mieste odohráva veľké množstvo aktivít naraz.

Fakt:
Montessori rešpektuje vnútornú potrebu poriadku u dieťaťa, Montessori triedy sú usporiadané s vonkajším usporiadaním – pracovné kútiky zamerané na oblasti: matematika, jazyk, praktický život, zmyslová výchova, kozmická výchova (geografia, dejepis, prírodopis a pod.). Dieťa nachádza veci tam, kde majú byť, na svojich miestach a upratané. V takomto usporiadanom svete sa dieťa cíti bezpečne a isto a jeho mozog sa môže plne sústrediť na učenie. Vďaka tomu, že v triede je usporiadanie a poriadok a vďaka tomu, že deti ich práca zaujíma a sústredia sa na ňu, je možné, aby v triede každé dieťa robilo – učilo sa – v rovnakom čase niečo iné.

Mýtus č.5: Montessori je iba taká módna vlna

Môže sa zdať, že Montessori vzdelávanie je práve teraz „moderné“ alebo že je to vzdelávanie, ktoré sa „práve nosí“ a že to je dôvod, prečo si rodičia Montessori vyberajú pre svoje dieťa.

Fakt:
Prvá Montessori škola bola založená v roku 1907 a od tej doby sa táto metóda rýchlo a stále viac šíri. Vo svete existuje viac než 30 000 Montessori škôl. Len málo ľudí si uvedomuje, že Montessori je najrozšírenejšou ucelenou pedagogikou na svete.

Mýtus č.6: Montessori deti nezvládnu prechod do „normálnych“ škôl

Montessori ponúka láskyplné a rešpektujúce prostredie, ale reálny svet predsa taký nie je. Montessori deti preto budú mať pri prechode do „skutočnej“ školy problémy.

Fakt:
V Montessori triedach robia deti každý deň samostatne rozhodnutia. Spolupracujú s ostatnými deťmi. Zvnútorňujú si poriadok malej ľudskej spoločnosti, v ktorej žijú a učia sa. Dochádza u nich k interakcii v prirodzene vekovo zmiešanej sociálnej skupine (3-6r., 6-9r., 9-12., 12-15r.). Montessori deti sa veľmi ľahko prispôsobili zmenám. Lekcie spoločenskej zdvorilosti, ktoré v škole / škôlke dostávalú im pomáhajú ľahko sa adaptovať na stretnutie s novými ľuďmi. S ľahkosťou sa pýtajú na to, čo potrebujú vedieť a ľahko sa orientujú v novom prostredí.

Mýtus č.7: Montessori je len pre nadané deti / funguje len pre inak obdarené deti

Objavujú sa názory, že Montessori školy/škôlky sú dobré pre nadané deti. Iní hovoria, že Mária Montessori vyvinula svoju metódu vzdelávania popri práci s mentálne a telesne postihnutými deťmi a preto Montessori funguje iba pre nich.

Fakt:
Montessori metóda je založená na znalosti prirodzeného ľudského vývoja a ten je univerzálny. Preto je Montessori metóda vhodná pre všetky deti. Montessori pomáha rozvíjať každé dieťa individuálne, kladie dôraz na vrodenú inteligenciu a rozvíja to, v čom je dané dieťa dobré. Montessori dáva deťom šancu učiť sa svojim vlastným tempom a vďaka tomu zažívať úspech. Navštívte Montessori školu / škôlku a uvidíte, že táto metóda funguje u všetkých detí rovnako!

Mýtus č.8: Montessori je dobré len pre materské školy

Montessori je v poriadku len pre deti v materskej škole, ale akonáhle začne o „niečo ísť“ a príde čas na povinnú školskú dochádzku, je lepšie dieťa umiestniť do „normálnej“ školy.

Fakt:
Napriek tomu, že Mária Montessori začala svoju prax pred 110 rokmi prácou s deťmi vo veku 3 až 6 rokov, Montessori odborníci od tej doby vyvinuli kurikulum pre deti všetkých školských stupňov, vrátane stredných škôl. Montessori vzdelávanie je založené na znalosti ľudského vývoja a potrieb a tendencii človeka v každej životnej fáze. Práve preto Montessori funguje tak dobre v detských skupinách (najmenšie deti), v materskej škole, v základnej škole a aj na stredoškolskej úrovni. Počet Montessori základných a stredných škôl prudko narastá a údaje ukazujú, že absolventom týchto škôl sa darí veľmi dobre. Rodičia sú veľmi spokojní s kontinuitou, ktorú Montessori ponúka.

Mýtus č.9: Montessori osnovy sú príliš voľné

Niektorí ľudia tvrdia, že Montessori deti nemajú dostatok obsahových vedomostí

Fakt:
Montessori k učeniu pristupuje takzvane medzipredmetovo, takže deti sa vždy učia viac, než jednu oblasť učiva. Projekty umožňujú vlastný prieskum témy a zároveň dieťaťu umožňujú venovať sa tomu, čo ho práve zaujíma. Vzdelávacie systémy po celom svete ustupujú od výuky jednotlivých predmetov a od výuky len obsahu. To, o čom dnes hovoríme ako o vzdelávaní pre 21. storočie, znie Montessori ušiam veľmi povedome. Výskumy výstupu detí z montessori škôl dokazujú, že Montessori deti majú znalosti zrovnateľné s deťmi z bežných škôl, ale naviac majú široký všeobecný prehľad a nadpriemerne hlboké chápanie súvislostí.

Mýtus č.10: Moderné technológie sú v montessori triedach zakázané

Veľa ľudí si myslí, že Montessori odsudzuje moderné technológie, ako sú telefóny, počítače a iPady a to ako príliš abstraktné, komerčné atď.

Fakt:
Digitálne prístroje sú považované za pomôcky, ak sú plne v súlade s Montessori filozofiou a praxou a ak sa používajú v triedach v Montessori základnej škole. Na tejto vekovej úrovni nahliada montessori na digitálne prístroje ako na potencionálny nástroj sebautvárania. Pozdržiava sa teda ich zavedenie, kým deti plne nepreskúmali a nevyčerpali senzorické (zmyslové) cesty.

"Žiadny človek nemôže svojím pôsobením zvonku dieťa prinútiť, aby sa sústredilo. Len ono samo toho môže dosiahnuť a nikomu z nás sa nepodarí urobiť to za neho."
M.Montessori

Máte ďalšie otázky? Radi Vám odpovieme.