Trinomická kocka

4€14 dní

Popis pomôcky a k čomu je určená:
– zmyslová a neskôr matematická pomôcka (úvod do algebry)

– 27 farebných kociek, po zložení kocky sú všetky jej strany rovnako farebné

– slúži na zoznámenie s trojrozmernými telesami, rozvoju logického myslenia, k zdokonaleniu motorických zručností, rozlišovanie farieb a tvarov

– veľkosť 10x10x10 cm


Slovná zásoba:

kocky, kváder, strana, roh, hrana, štvorec, výška, šírka, hĺbka

+ farby

+ tvary

+ Orientácia v priestore (na seba, nad / pod, vedľa, vpravo, vľavo, hore, dole …)

Možnosti práce s trinomickou kockou Vám veľmi radi odovzdáme v tlačenej forme pri vyzdvihnutí pomôcky.

Video

„Na začiatku je vôľa. Mali by sme pomáhať dieťaťu v pokusoch zrealizovať jeho vôľu.“ M. Montessori