Balík materiálov k výučbe angličtiny pre deti od 3 do 6 rokov – inšpirovaný Montessori – téma ČÍSLA

Montessori vzdelávanie prospieva deťom rôznymi spôsobmi. Podporuje sociálny a emocionálny rast, ako aj získavanie užitočných životných zručností. Podporuje tiež nezávislosť, sebamotiváciu a lásku k učeniu. My sme túto lásku k učeniu spojili s láskou k výučbe angličtiny .

Pomáhame lektorom detskej angličtiny a rodičom,
aby sa ich hodiny zmenili na zážitkové a interaktívne

 

Vyskúšajte si lekciu anglického jazyka Montessori matematiky aj vo vašej triede
pripravenú
podľa učebných osnov Montessori materských škôl

Ukážka z Pracovného zošita + Bonusového materiálu

V našej detskej jazykovej škole učíme deti angličtinu 5+1 zmyslami

Balík výukových materiálov inšpirovaný Montessori metódou pre deti od 3 do 6 rokov k téme
Quantity and Numbers,
ktorý vystačí na 7 vyučovacích hodín.

Pracovné listy sú veľmi dôležitou súčasťou výučby angličtiny. Sú používané na zopakovanie / upevňovanie si slovnej zásoby a učiva z preberanej témy. Deťom pomáhajú rozvíjať ich jazykové schopnosti.

Kto si výukový balík najčastejšie objednáva?

 • lektori / učitelia detskej angličtiny ako doplnkový výukový materiál k použitiu na vlastných kurzoch / hodinách angličtiny pre deti od 3-6 rokov.
 • rodičia, ktorí učia svoje deti angličtinu doma

Ako môžeme malým deťom prostredníctvom hry s matematikou osvojiť si dôležité základné znalosti, z ktorých môžu neskôr čerpať pri výučbe matematiky v škole?

Čo je Montessori matematika
V prvom rade ide o prepojenie fyzického a abstraktného. Rozvíjanie matematických zručností a priestorového povedomia je jednou z najdôležitejších vecí, s ktorými môžeme deťom pomôcť, a to dokonca aj pri výučbe angličtiny. Montessori matematika má úžasný koncept založený na práci s materiálmi, od konkrétnych foriem až po tie abstraktnejšie.

Pomocou Montessori metódy v oblasti aritmetiky sú deti od 3-6 rokov najskôr povzbudzované, aby fyzicky pracovali s materiálmi: zažili si napr. množstvo 1 až 10 „na vlastnej koži“, dokázali priradiť množstvo k zodpovedajúcemu symbolu (číslici a číslu) a naučili sa ho písať pomocou taktilných pomôcok.

Zanechajte nám e-mail a staňte sa naším členom. Budete nie len medzi prvými, čo sa dozvedia novinky, ale navyše, získate benefity.

 Zadaj svoj e-mail.

  Začlenenie montessori metódy nepochybne urobí hodiny výučby anglického jazyka pre malé deti pútavejšie, interaktívnejšie a pôsobivejšie. Pamätajte si, že výučba angličtiny metódou podľa M. Montessori nie je len o odovzdávaní vedomostí, ale aj o inšpirovaní k celoživotnej láske k učeniu sa cudzích jazykov. Ak si osvojíte Montessori prístup, odomknete tak plný potenciál svojich malých študentov a položíte pevný základ vedomostí.

  Montessori metóda výučby cudzích jazykov sa riadi všeobecnými princípmi: začať skoro, dôverovať dieťaťu a sledovať jeho záujmy (senzitívne obdobia). Ak sa správne pripravia aktivity k oblasti, ktorú potrebujete dieťa v cudzom jazyku naučiť a nebudete ich k činnostiam nútiť, pretože to nie je potrebné, deti budú nasávať cudzí jazyk prirodzene, rýchlo a s radosťou.

  Veľký dôraz je kladený na poskytnutie pripraveného prostredia so správnymi materiálmi (pomôckami) a aktivitami k výučbe a pripraveného učiteľa / sprievodcu, aby vedel s materiálmi pracovať podľa montessori metódy. Úspech je založený na montessori pomôckach z oblasti jazyka, matematiky, kozmickej výchovy, činnostiach z praktického života, art a hudba, zmyslová výchova).

  Kurz, na ktorom používame tento balík výukových materiálov, patrí k našim najpredávanejším kurzom
  od roku 2010⭐⭐⭐⭐⭐

  Zážitková angličtina s montessori

  je vhodný pre deti od 3 do max.10 rokov. Je postavený na efektívnej metóde zážitkovej výučby prepojený s montessori princípmi.

  VIDÍM → POČUJEM → CHYTÍM PREDMET →  POROZUMIEM → POVIEM 

  💡 Náš vlastný koncept vyučovacej metódy Learning English the montessori way je inovatívne vyučovanie, ktoré úspešne používame v našej detskej jazykovej škole od roku 2010.

  💡 Ako profesionálna lektorka detskej angličtiny a diplomovaná montessori sprievodkyňa som prepojila úžasný pedagogický systém  vzdelávania detí s výučbou angličtiny.

  💡 Naše hodiny angličtiny sú okrem používania montessori materiálov, skutočných predmetov a 3 stupňovej jazykovej lekcie. Nezabúdame ani na hry, flashkarty, anglické pesničky (riekanky) a TPR aktivity.

  💡 Interaktívne hodiny sú plné zábavy a detského nadšenia. Počas výučby angličtiny s montessori metódou dochádza k lepšiemu sústredeniu dieťaťa na danú tému, k jeho lepšej koncentrácii a k vytváraniu nových nervových spojení v mozgu. Tie zlepšujú rozumové schopnosti dieťaťa a následne schopnosti ľahko absorbovať cudzí jazyk. A o to ide-😊

  Čo je obsahom výukového balíka?

  Výukový balík materiálov na stiahnutie obsahuje:

  1. Pracovný zošit Activity book k Lekcii Quantity and numbers (25 strán PDF formát) v chronologickom poradí rešpektujúci koncept Montessori aritmetika 1.časť

  2. Bonus – fotogaléria pomôcok a podrobná metodika (postup) práce s montessori pomôckami z oblasti Montessori aritmetika (matematické tyče a čísla, šmirgľové číslice, krabica s vretienkami, číslice a žetóny a farebné perlové schody)
  (22 strán PDF formát obsahuje: fotogalériu pomôcok, metodiku + 12 strán k priamej tlači)

  Po pripísaní platby na účet (Múdre Sovičky o.z. vedený v Tatrabanke), obdržíte mail s digitálnymi súbormi k okamžitému stiahnutiu do POČÍTAČA. DÔLEŽITÉ: Na vašu adresu nebude zaslaný žiadny fyzický produkt.
  V prípade digitálnych produktov nie je možné ponúknuť vrátenie peňazí ani zrušenie. Ak sa vyskytne nejaký problém so súborom / súbormi, kontaktujte nás a požiadajte o ďalšiu pomoc.

  Tieto materiály na výučbu angličtiny vytvorila detská jazyková škola Funny Kid´s Academy. Prosíme o rešpektovanie autorských práv obsahu prezentácie aj pracovného zošita. Rozmnožovanie, úprava, distribúcia a akýkoľvek druh využitia mimo hraníc autorských práv si vyžaduje písomný súhlas autora, Funny KId´s Academy. Ďakujeme.

  Zanechajte nám e-mail a staňte sa naším členom. Budete nie len medzi prvými, čo sa dozvedia novinky, ale navyše, získate benefity.

   Zadaj svoj e-mail.

   Chcem byť informovaný o novinkách v E-shope Múdrych Sovičiek
    V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať mudresovickypd@gmail.com

    We love Montessori