Balík doplnkových materiálov k výučbe angličtiny pre deti od 3 do 6 rokov – inšpirovaný Montessori – téma FARBY

Montessori vzdelávanie prospieva deťom rôznymi spôsobmi. Podporuje sociálny a emocionálny rast, ako aj získavanie užitočných životných zručností. Podporuje tiež nezávislosť, sebamotiváciu a lásku k učeniu. My sme túto lásku k učeniu spojili s láskou k výučbe angličtiny .

Pomáhame lektorom detskej angličtiny a rodičom, aby sa ich hodiny zmenili na zážitkové a interaktívne

V našej detskej jazykovej škole učíme deti angličtinu 5+1 zmyslami

Balík výukových materiálov inšpirovaný Montessori pre deti od 3 do 6 rokov k téme 

Naučme sa farby! 

Kto si ho najčastejšie objednáva?

 • lektori detskej angličtiny ako doplnkový výukový materiál k použitiu na vlastných kurzoch angličtiny pre deti od 3-6 rokov
 • rodičia, ktorí učia svoje deti angličtinu doma

Výukový balík materiálov na stiahnutie obsahuje:

1. PowerPoint interaktívnu prezentáciu k téme COLOURS (34 strán) rešpektujúci montessori 3-stupňovú jazykovú lekciu.

2. Pracovný zošit Activity book k téme COLOURS (14 strán) rešpektujúci montessori 3-stupňovú jazykovú lekciu.

3. Bonus – fotogaléria pomôcok podľa Montessori k rozšíreniu témy COLOURS (25 fotiek a 9 šablón k priamej tlači)

Máme pre teba akciovú cenu

9,90€

1. Zadaj svoj e-mail.
2. Pošleme ti zľavový kód.

  Začlenenie montessori metódy nepochybne urobí hodiny výučby anglického jazyka pre malé deti pútavejšie, interaktívnejšie a pôsobivejšie. Pamätajte si, že výučba angličtiny metódou podľa M. Montessori nie je len o odovzdávaní vedomostí, ale aj o inšpirovaní k celoživotnej láske k učeniu sa cudzích jazykov. Ak si osvojíte Montessori prístup, odomknete tak plný potenciál svojich malých študentov a položíte pevný základ vedomostí.

  Montessori metóda výučby cudzích jazykov sa riadi všeobecnými princípmi: začať skoro, dôverovať dieťaťu a sledovať jeho záujmy (senzitívne obdobia). Ak sa správne pripravia aktivity k oblasti, ktorú potrebujete dieťa v cudzom jazyku naučiť a nebudete ich k činnostiam nútiť, pretože to nie je potrebné, deti budú nasávať cudzí jazyk prirodzene, rýchlo a s radosťou.

  Veľký dôraz je kladený na poskytnutie pripraveného prostredia so správnymi materiálmi (pomôckami) a aktivitami k výučbe a prípraveného učiteľa / sprievodcu, aby vedel s materiálmi pracovať podľa montessori metódy. Úspech je založený na montessori pomôckach z oblasti jazyka, matematiky, kozmickej výchovy, činnostiach z praktického života, art a hudba, zmyslová výchova).

  Kurz, na ktorom používame tento balík výukových materiálov, patrí k našim najpredávanejším kurzom
  od roku 2010⭐⭐⭐⭐⭐

  Zážitková angličtina s montessori

  je vhodný pre deti od 3 do max.10 rokov. Je postavený na zábavnej a efektívnej metóde zážitkovej výučby prepojený s montessori princípmi.

  VIDÍM → POČUJEM → CHYTÍM PREDMET →  POROZUMIEM → POVIEM 

  💡 Náš vlastný koncept vyučovacej metódy Learning English the montessori way je inovatívne vyučovanie, ktoré úspešne používame v našej detskej jazykovej škole od roku 2010.

  💡 Ako profesionálna lektorka detskej angličtiny a diplomovaná montessori sprievodkyňa som prepojila úžasný pedagogický systém  vzdelávania detí s výučbou angličtiny.

  💡 Naše hodiny angličtiny sú okrem používania montessori materiálov, skutočných predmetov a 3 stupňovej jazykovej lekcie doplnené o prácu s vlastnými interaktívnymi výukovými PPT prezentáciami. Nezabúdame ani na hry, flashkarty, anglické pesničky (riekanky) a TPR aktivity.

  💡 Interaktívne hodiny sú plné zábavy a detského nadšenia. Počas výučby angličtiny s montessori metódou dochádza k lepšiemu sústredeniu dieťaťa na danú tému, k jeho lepšej koncentrácii a k vytváraniu nových nervových spojení v mozgu. Tie zlepšujú rozumové schopnosti dieťaťa a následne schopnosti ľahko absorbovať cudzí jazyk. A o to ide-😊

  Čo je obsahom výukového balíka?

  PowerPoint prezentácia Learning English the Montessori way COLOURS 
  * celá prezentácia má 34 strán (slidov).
  * obsahuje slovnú zásobu:

  – primárne farby (červená, modrá, žltá),
  – sekundárne farby (oranžová, zelená, fialová)
  – slovné spojenia (farby + predmety)
  – interaktívne hry “ktorá farba chýba” a pexeso

  Pozn.: PowerPoint prezentácia sa môže použiť samostatne ako výukový materiál alebo súčasne s doplnkovým materiálom – pracovným zošitom Activity book COLOURS, ktorý je v digitálnej podobe (PDF dokument) a je súčasťou zakúpeného výukového balíka. S prezentáciou pracujú spoločne:  rodič + dieťa  alebo učiteľ / lektor + žiak. Učiteľ môže prehrávať prezentáciu na interaktívnej tabuli. Slidy za sebou nasledujú v chronologickej postupnosti rešpektujúcej 3 stupňovú jazykovú lekciu (pomenovanie, upevňovanie, overovanie). Lektor / učiteľ číta dieťaťu, co vidí v jednotlivých slidoch. Pri rodičoch je potrebná znalosť anglického jazyka začiatočník.

  Jednoduché stiahnutie do počítača a spustenie prezentácie stlačením klávesy F5. Prezentáciu je možne zastavovať na miestach, ktorým sa potrebuje lektor venovať dlhšie alebo opakovane.

  Pracovný zošit Activity Book COLOURS
  * pracovný zošit má 14 strán,  veľkosť A4 , vo farbe.
  * je vo formáte PDF
  * obsahom strán je:
  – primárne a sekundárne farby
  – slovné spojenia (farby + predmety)
  – cvičenia pre správne priraďovanie (farby + predmety)
  – správna postupnosť
  – extra aktivity (strihanie, lepenie, vyfarbovanie)

  Pozn.: Tretia strana pracovného zošita obsahuje informácie pre lektora / rodiča, ako pracovať s trojstupňovou jazykovou lekciou pri učení farieb podľa montessori metódy (v slovenskom jazyku). Strany nasledujú v chronologickej postupnosti rešpektujúcej 3 stupňovú jazykovú lekciu (v spodnej časti strán je popis pre lektora / rodiča v slovenskom jazyku).
  Pracovný zošit jednoducho vytlačíte pre potrebný počet detí v triede. Môžete ho spojiť do knižky, alebo vložiť jednotlivé strany do euroobalov. 

  *Upozorňujeme, že tento súbor ppt je chránený heslom a nemožno ho upravovať. Ak ho chcete otvoriť, po zobrazení výzvy je potrebné zadať heslo, ktoré obdržíte mailom po zakúpení.
  Tento súbor ESL PowerPoint má 6,5 MB a na otvorenie vyžaduje PowerPoint verziu 2007 alebo novšiu.
  *Po pripísaní platby na účet (Múdre Sovičky o.z. vedený v Tatrabanke), obdržíte mail s digitálnymi súbormi k okamžitému stiahnutiu do POČÍTAČA. DÔLEŽITÉ: Na vašu adresu nebude zaslaný žiadny fyzický produkt.
  V prípade digitálnych produktov nie je možné ponúknuť vrátenie peňazí ani zrušenie. Ak sa vyskytne nejaký problém so súborom / súbormi, kontaktujte nás a požiadajte o ďalšiu pomoc.

  Tieto materiály na výučbu angličtiny vytvorila detská jazyková škola Funny Kid´s Academy. Prosíme o rešpektovanie autorských práv obsahu prezentácie aj pracovného zošita. Rozmnožovanie, úprava, distribúcia a akýkoľvek druh využitia mimo hraníc autorských práv si vyžaduje písomný súhlas autora, Funny KId´s Academy. Ďakujeme.

  Máme pre teba akciovú cenu

  9,90€

  1. Zadaj svoj e-mail.
  2. Pošleme ti zľavový kód.

   Chcem byť informovaný o novinkách v E-shope Múdrych Sovičiek
    V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať mudresovickypd@gmail.com

    We love Montessori