Červené tyče

4€14 dní

Popis pomôcky:

materiál:10 červených drevených tyčí. Najkratšia tyč meria 10cm. Každá ďalšia tyč sa predlžuje o 10 cm. Najdlhšia tyč meria 1 m. Všetky tyče sú 2,5 cm široké a vysoké.

priamy cieľ:       Táto pomôcka je určená deťom od 3 rokov. Hlavným cieľom je, aby sa dieťa naučilo odhadovať rôznej dĺžky – vizuálne rozlišovať rozmery a diferencovať. Pri práci s tyčami si dieťa osvojí pojmy dlhý – krátky. Ďalej si rozvíja hrubú motoriku a logické myslenie.

POSTUP: 
1) Pri prvej ukážke dieťaťu ukážeme, ako sa tyče nosia.
2) Tyče uchopíme oboma rukami za konce a nosíme ich vodorovne. Najdlhšiu tyč dieťa takto nezvládne nosiť, ale poradí si. Je to pre nich výzva.
3) Tyče nosíme po jednej, od najkratšej na koberček. Dieťa do nosenia zapojíme.

…. ďalšie možnosti práce s červenými tyčami Vám veľmi radi odovzdáme v tlačenej forme pri vyzdvihnutí pomôcky.

Video

„Na začiatku je vôľa. Mali by sme pomáhať dieťaťu v pokusoch zrealizovať jeho vôľu.“ M. Montessori