Výukový materiál Časová os “Od veľkého tresku po príchod človeka”

Ako sme vďaka tejto časovej osi zorganizovali nezabudnuteľný 3 hodinový workshop v našom klube Malý Génius.

Cieľom tejto časovej osi je priblížiť deťom, ako sa  život na Zemi v priebehu času menil a vyvíjal. Tento príbeh “Od Veľkého tresku po príchod človeka” je podaný deťom jednoducho a zrozumiteľne. Každý časový úsek na časovej osi má za úlohu dať dieťaťu  „kľúč” k hlbšiemu poznávaniu témy. Časová os je cielene spracovaná tak, aby deti  nezahlcovala príliš veľa detailmi.

Zároveň dáva veľký priestor aj kreatívnemu učiteľovi / rodičovi k rozšíreniu učiva jednotlivých úsekov pre deti, ktoré sám zvolí. Postupné odkrývanie informácií na časovej osi môže rozdeliť deťom aj na niekoľko vyučovacích hodín a môže ich dopĺňať podľa nášho manuálu o experimenty, pokusy, edukačné pomôcky.

Naša časová os vychádza z prvých dvoch veľkých lekcií M. Montessori. Vhodné pre deti 1. až 3. ročník ZŠ.

Podeľte sa aj VY s deťmi o fascinujúcu cestu časom.

Deti budú rozprávaním učiteľa / rodiča „cestovať časom“ na časovej osi a prežívať jednotlivé obdobia ” Od Veľkého tresku po príchod človeka”.

Dostanú odpovede na otázky:
* Kedy vznikol vesmír, Slnko, Zem.
* Od akej doby máme na Zemi kyslík.
* Kedy sa objavili prvé formy života a aké to boli.
* Kedy sa objavila na Zemi voda.
* Ktoré boli prvé rastliny, ryby, obojživelníky, vtáky, dinosaury, čo bol prvý cicavec a mnoho ďalšieho.

Rozprávanie je ukončené príchodom (objavením sa) človeka.

Časová os je odrazovým mostíkom pre ďalšie, podrobnejšie štúdium dieťaťa v oblastiach:

  • chémie
  • fyziky
  • vede o Zemi
  • meteorológii
  • astronómii
  • biológii
  • geografii

Účelom tejto časovej osi je v prvom rade poskytnúť deťom usporiadaný sled udalostí, ako to všetko začalo pre 13timi miliardami rokov. Deti budú zažívať vzrušujúci príbeh plný fascinujúcich tvorov a rôznych prostredí. 

⇒ Časová os je vo formáte PDF 
⇒ Má  13 strán,  veľkosť A4 , vo farbe.
⇒ V zlepenej forme má po rozložení dĺžku 3 metre.
Niektoré strany časovej osi sú predpripravené na vyfarbovanie, dokresľovanie a lepenie obrázkov (uvedené v manuáli).
⇒ Manuál vo formáte PDF, ako pracovať s časovou osou a s ktorými experimentami a pokusmi urobíte hodinu ešte interaktívnejšou.
⇒ Časovú os jednoducho vytlačíte pre potrebný počet vašich žiakov v jednej triede
⇒ Deti si môžu strany buď spojiť do dlhého pásu lepiacou páskou, alebo zošiť do knižky

We love Montessori